Harjamine

Teeme teede, platside ja tänavate harjamistöid minilaaduriga JCB ning tänavakoristust väiketraktoriga. Platside pühkimine on koos prahi kokku kogumise võimalusega ja pikemad tänavakoristused tavalise pühkimise teel. Kogenud juht garanteerib kvaliteetse tulemuse.
Teenuse hind 30.- €/h. Teenust pakume koos minilaaduri transpordiga kliendi juurde.